ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η παραγωγή του τυριού φέτα από την εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη ως Π.Ο.Π. δηλαδή ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης με το πιστοποητικό AGROCERT.

Η εξασφάλιση της (αμετακίνητα) σταθερής ποιότητας είναι αποτέλεσμα του Εφαρμοσμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005 κατηγορίας C3.